Kategorie

Zwrot lub zamianaPoza wyjątkami określonymi w Ustawie, Klient, który zakupił towar wysyłkowo w RCtotal.pl, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od dostarczenia towaru. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od złożenia oświadczenia. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, wraz z kserokopią dowodu zakupu, instrukcją i gwarancją. Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Szczegółowe pouczenie o zasadach odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy znajdziesz w na stronie zawierającej nasz Regulamin.

Klient całkowicie odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zwracane towary  odeślij na adres:

 

RCtotal.pl

ul. Mleczarska 27A,

05-500 Nowa Iwiczna

 

Do zwracanego artykułu koniecznie musi być dołączona fakturę, którą otrzymałeś wraz z przesyłką, kopię oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz dane kontaktowe. Uwaga! Zwroty nadesłane na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.

Pamiętaj o zachowaniu pocztowego dowodu nadania paczki do chwili otrzymania zwrotu pieniędzy.

Zwrócony towar możesz zamienić także na inny, będący w naszej ofercie - w zależności od wybranego produktu zwrócimy Ci nadpłatę lub pobierzemy brakującą sumę. Skontaktuj się z nami wcześniej w celu ustalenia dokładnej procedury.


ZWROT/ ZAMIANA-
Formularz do wypełnienia (w przypadku reklamacji zgłaszanej drogą pocztową)
Kategorie